logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Europe Direct Network

Eвропейската информационна мрежа Europe Direct Network е с повече от 500 центъра разположени на територията на 27-те страни членки на ЕС. Идейният замисъл за създаването и е в съответствие с целите заложени в Информационната и комуникационна стратегия на ЕС, насочена към „по-добро възприемане на Европейския съюз, на неговите институции и техните правомощия чрез задълбочаване на познаването и разбирането за тяхната мисия и структура чрез установяване на диалог с гражданите". Тези центрове са връзката между Европейския съюз и неговите граждани на местно ниво. Функцията на мрежата е да предоставя информация и съвети относно политиките на ЕС, активно да стимулира местните и регионални дебати за ЕС, да позволява на европейските институции да разпространяват локална и регионална информация и да дава на обществото възможност за обратна връзка с институциите на ЕС.

Българската национална мрежа EUROPE DIRECT се реализира от 2008 г. с подкрепата на ЕК. От 2013 г. информационните центрове са вече 15 и един от тях е в Бургас – Бургаската търговско промишлена палата.

Европейският информационен център EUROPE DIRECT – Бургас разполага със сериозен ресурс и възможности да съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на взимане на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и разбира се, пълно прилагане на техните права като граждани на ЕС

EUROPE DIRECT – Бургас е отворен за всички въпроси относно правата и възможностите пред гражданите за бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите-членки на ЕС.

Центърът съдейства за задаване на въпроси към европейските институции и осъществяване на обратна връзка с тях. Чрез EUROPE DIRECT - Бургас можете да се свържете с централния офис на информационната мрежа в София в Брюксел и Европейските институции. Да потърсите информация и съдействие от трети институции, организации и експерти.

Европейски информационен център Европа Директно - Бургас предлага различни възможности да получите информация и да научите повече за ЕС: Компютърните места в центъра ви предлагат безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз, материали в PDF формат и информационни досиета по различни теми. Безплатни издания по разнообразни въпроси на европейската интеграция можете да получите на място. Документационният фонд на Информационния център разполага с основни издания на Европейския съюз и периодични издания. На място в Информационния център можете да ползвате и онлайн публикациите за ЕС.

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1