logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

ЕС и Филипините започват подготвително проучване за сключване на споразумение за свободна търговия

02.08.23 2 1ЕС и Филипините обявиха намерението си да проучат възможностите за възобновяване на преговорите за амбициозно, модерно и балансирано споразумение за свободна търговия (ССТ), в чийто център е устойчивостта. ЕС и Филипините скоро ще започнат двустранен „подготвителен процес“, за да преценят до каква степен споделят обща визия за бъдещото ССТ. Ако този процес приключи успешно и след консултация с държавите членки, ЕС и Филипините ще бъдат в състояние да възобновят преговорите за ССТ.

След възобновяването на преговорите за ССТ с Тайланд по-рано тази година, това съобщение потвърждава ключовото значение на Индийско-Тихоокеанския регион за програмата на ЕС в областта на търговията, проправя пътя към задълбочаването на търговските връзки с друга динамична икономика в Югоизточна Азия и още повече засилва стратегическия ангажимент на ЕС по отношение на този регион в подем.

ЕС се стреми към всеобхватно ССТ с Филипините, което да включва амбициозни ангажименти за достъп до пазара, бързи и ефективни санитарни и фитосанитарни процедури, както и защита на правата върху интелектуалната собственост, включително географските означения. Устойчивостта също ще бъде в центъра на това споразумение, съдържащо солидни и приложими правила в областта на търговията и устойчивото развитие. Тези мерки ще са в духа на съобщението на Комисията от юни 2022 г. относно прегледа на търговията и устойчивото развитие, оказвайки подкрепа за високи равнища на защита на трудовите права и опазване на околната среда, както и за постигането на амбициозни цели в областта на климата.

ЕС и Филипините вече имат добре установени търговски отношения с очевиден потенциал за постигане на дори още по-тесни връзки:

  • през 2022 г. търговията със стоки бе на стойност над 18,4 млрд. евро., а стойността на търговията с услуги през 2021 г. надхвърли 4,7 млрд. евро;
  • ЕС е четвъртият по големина търговски партньор на Филипините;
  • Филипините — петата по големина икономика в региона на АСЕАН, са седмият по важност търговски партньор на ЕС в региона (и 41-вият в световен мащаб); 
  • ЕС е един от най-големите инвеститори във Филипините, като през 2021 г. преките чуждестранни инвестиции на ЕС във Филипините достигнаха 13,7 млрд. евро.

Контекст

Понастоящем Филипините се ползват с търговски преференции в рамките на Общата схема от преференции плюс (ОСП +) на ЕС — специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, който предоставя безмитен достъп до пазара на ЕС за две трети от тарифните линии. Този подобрен достъп зависи от прилагането от страна на Филипините на редица международни конвенции, обхващащи въпроси като правата на човека и трудовите права, доброто управление и опазването на околната среда. ЕС ще продължи да наблюдава спазването от страна на Филипините на международните задължения в тези области и ще продължи текущия диалог за насърчаване на по-нататъшно подобряване.

Филипините са сред най-бързо развиващите се икономики в света, с 2-ри най-висок икономически растеж в АСЕАН с растеж от 7,6 % на БВП през 2022 г. Този висок икономически растеж е пример за обещаваща траектория на растеж и увеличен икономически потенциал за Филипините като важен търговски партньор. Освен това Филипините разполагат с големи запаси от суровини от изключителна важност, включително никел, мед и хромит, които са от жизненоважно значение за производството на зелени технологии. В съчетание с подновените усилия на Филипините да оползотворят потенциала си за енергия от възобновяеми източници и неотдавнашната либерализация за чуждестранните инвеститори в сектора, Филипините са важен партньор в екологичния преход.

ЕС и Филипините започнаха преговори за ССТ за първи път през 2015 г. Последният кръг от преговорите се състоя през 2017 г. и оттогава преговорите са спрени. Новата администрация пое функциите си на 30 юни 2022 г. и показа готовност да се ангажира с ЕС по ключови въпроси.

В Стратегията на ЕС за Индийско-Тихоокеанския регион от 2021 г. отново беше потвърден трайният интерес на ЕС към възобновяването на преговорите за ССТ с Филипините. ЕС вече е сключила най-съвременни споразумения за свободна търговия с две държави от АСЕАН (Сингапур и Виетнам), води преговори за ССТ с Индонезия, скоро ще възобнови преговорите за ССТ с Тайланд и в момента провежда подготвително проучване с Малайзия.

За повече информация

Търговски отношения между ЕС и Филипините

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1