logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

EK прие подробни правила за докладване за преходния етап на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите

28.08.23 2 2Европейската комисия прие правилата, уреждащи прилагането на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) по време на неговия преходен етап, който започва на 1 октомври тази година и продължава до края на 2025 г.

В публикувания  Регламент за изпълнение се описват подробно преходните задължения за докладване за вносителите от ЕС на стоки по МКВЕГ, както и преходната методика за изчисляване на съпътстващите емисии, отделени по време на производствения процес на стоките по МКВЕГ.

През преходния етап на МКВЕГ търговците ще трябва да докладват само за емисиите, съпътстващи техния внос, за който се прилага механизмът, без да плащат финансови корекции. Това ще даде достатъчно време на предприятията да се подготвят по предвидим начин, като същевременно ще даде възможност окончателната методика да бъде уточнена до 2026 г.

За да помогне както на вносителите, така и на производителите от трети държави, Комисията публикува и насоки за вносителите от ЕС и инсталациите извън ЕС относно практическото прилагане на новите правила. В същото време понастоящем се разработват специални информационнотехнологични инструменти, които да помогнат на вносителите да извършват и докладват тези изчисления, както и учебни материали, уебинари и ръководства в подкрепа на предприятията, когато започне преходният механизъм. Макар че вносителите ще бъдат приканени да събират данни за четвъртото тримесечие, считано от 1 октомври 2023 г., първият им доклад ще трябва да бъде представен най-късно чак на 31 януари 2024 г.

Преди приемането му от Комисията Регламентът за изпълнение беше предмет на обществена консултация и впоследствие беше одобрен от Комитета за МКВЕГ, съставен от представители на държавите — членки на ЕС. Един от основните стълбове на амбициозната програма на ЕС „Подготвени за цел 55“, МКВЕГ е основополагащият инструмент на ЕС за борба с изместването на въглеродни емисии. Изместване на въглеродни емисии възниква, когато дружества, установени в ЕС, преместват производство с висок въглероден интензитет в чужбина, за да се възползват от по-ниски стандарти, или когато продуктите от ЕС се заменят с внос с по-висок въглероден интензитет, което на свой ред подкопава нашите действия в областта на климата.

За повече информация

Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ)

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1