logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Законодателен акт на ЕС за суровините от критично значение за бъдещето на веригите на доставки в ЕС

16.05.24 5 1В Официален вестник на Европейския съюз е публикуван Законодателният акт за суровините от критично значение (CRMA - Critical Raw Materials Act). 

Суровини от критично значение са суровините с голяма икономическа важност за ЕС, с висок риск от прекъсване на доставките поради концентрираността на техните източници и липсата на добри, финансово достъпни заместители.

Актът има за цел:

 •   • да увеличи и диверсифицира доставките на суровини от критично значение за ЕС
 •   • да засили кръговостта, включително рециклирането
 •   • да подкрепи научните изследвания и иновациите в областта на ефективното използване на ресурсите и разработването на заместители

Новите правила също така ще укрепят стратегическата автономност на Европа.

Защо е необходим законодателен акт на ЕС за суровините от критично значение?

Очаква се търсенето в ЕС на неблагородни метали, материали за батерии, редкоземни метали и др. да се увеличи експоненциално, тъй като ЕС се освобождава от изкопаемите горива и се ориентира към чисти енергийни системи, които изискват повече минерали.

Екологичният преход на ЕС ще изисква изграждането на местно производство на батерии, слънчеви панели, постоянни магнити и други чисти технологии. За да се отговори на съответното търсене, ще е необходимо да има широк достъп до редица суровини.

Актът има за цел да укрепи всички етапи на европейската верига за създаване на стойност в областта на суровините от критично значение.

Какво се счита за суровина от критично значение?

Металите, минералите и естествените материали са част от нашето ежедневие. Суровините, които са с най-голяма икономическа важност и при които има висок риск по отношение на доставките, се наричат суровини от критично значение.

Суровините от критично значение са от съществена важност за функционирането и надеждността на широк кръг промишлени екосистеми.

34 суровини от критично значение

Някои сектори са от особено стратегическо значение за целите на ЕС в областта на енергията от възобновяеми източници, цифровите технологии, космическото пространство и отбраната.

34-те идентифицирани суровини от критично значение се отнасят за материалите, чието значение се очаква да нараства експоненциално по отношение на доставките, за които има сложни изисквания за производство и по тази причина са изложени на по-голям риск от проблеми с доставките:

 1. Алуминий/боксит/диалуминиев триоксид
 2. Коксови въглища
 3. Литий
 4. Фосфор
 5. Антимон
 6. Фелдшпат
 7. Леки редкоземни метали*
 8. Скандий
 9. Арсен
 10. Флуорит
 11. Магнезий
 12. Метален силиций
 13. Барит
 14. Галий
 15. Манган
 16. Стронций
 17. Берилий
 18. Германий
 19. Природен графит
 20. Тантал
 21. Бисмут
 22. Хафний
 23. Ниобий
 24. Метален титан
 25. Бор
 26. Хелий
 27. Метали от групата на платината
 28. Волфрам
 29. Кобалт
 30. Тежки редкоземни метали
 31. Фосфорит
 32. Ванадий
 33. Мед
 34. Никел.

 Този списък ще бъде преразглеждан редовно.

Още информация по темата - геополитика за набавяне на суровини от критично значение; основни доставчици на ЕС на суровини от критично значение; бъдещето на търсенето  (сценарий при голямо търсене) тук

Източник: Инфобизнес

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1