logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Пролетен пакет на европейския семестър – 2024 г.

24.06.24 3 2Европейската комисия представи пролетния пакет на европейския семестър за 2024 г. В докладите по държави се анализират промените в икономиката, заетостта и социалната сфера и се прави преглед на изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и програмите по линия на политиката на сближаване. Посочват се и предизвикателствата с акцент върху конкурентоспособността и приоритетните реформи и инвестиции.

Въз основа на този анализ Комисията предлага специфични препоръки за всяка държава за справяне с предизвикателствата, свързани с техните ПВУ. Препоръките обхващат фискалната политика, структурните реформи, политиката на сближаване и конкурентоспособността.

Както се вижда от тазгодишните доклади по държави, повечето държави членки продължават да постигат добър напредък в изпълнението на своите ПВУ и програми по политиката на сближаване. Някои страни обаче трябва спешно да се справят с възникващите забавяния и структурни предизвикателства, за да гарантират навременното изпълнение на инвестициите и реформите, включени в техния ПВУ. Този цикъл на семестъра също така предоставя насоки на държавите членки с оглед на предстоящия междинен преглед на програмите в областта на политиката на сближаване.

В рамките на този цикъл на семестъра Комисията извърши за първи път двуетапен анализ на предизвикателствата в областта на заетостта, уменията и социалните предизвикателства във всяка държава членка въз основа на преразгледания набор от социални показатели и принципите на рамката за социална конвергенция. Анализът на първия етап е включен в Съвместния доклад за заетостта (СДЗ) за 2024 г., а по-подробен анализ на втория етап беше публикуван през май 2024 г. за седем държави членки – България, Естония, Испания, Италия, Литва, Унгария и Румъния.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите, в доклада за България и препоръките за България, както и в документа „Въпроси и отговори“.

Източник: Европейска комисия

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1