logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Новини

Полезна информация за командированите работници в строителството представи Европейският орган по труда

15.08.23 6 2Нова брошура с полезна информация за командированите работници в строителството разпространи Европейският орган по труда. Материалът „Командировани работници в строителния сектор - Научете какви права и задължения имате” е достъпен и онлайн на всички официални езици на Европейския съюз, включително и на български. Той е преведен и на езици на държави извън Общността.

В брошурата са представени и насоки за какво трябва да внимават командированите работници, за да не бъдат нарушени правата им, както и контактите на националните служби, към които могат да се обръщат в случай на възникнал проблем. Тя ще бъде споделяна с работници по време на проверки на строителни обекти и във връзка с информационните дейности в държавите членки.

Прочети още...

„Еразъм+“: избрани са 159 проекта за модернизиране на висшето образование в световен мащаб

11.08.23 3 2Европейската комисия избра 159 проекта, на които да бъде отпуснато финансиране по линия на действието за изграждане на капацитет в областта на висшето образование по програмата „Еразъм+“, което подкрепя модернизацията и качеството на висшето образование в трети държави по света. Всички тези проекти са насочени към постигане на общата цел да се подкрепи международното сътрудничество в областта на висшето образование, да се подобрят образователните системи и да се засилят растежът и просперитетът в световен мащаб. 

В рамките на избраните тази година проекти 2 500 заинтересовани страни в областта на висшето образование от почти 130 държави от ЕС и по света ще работят заедно за модернизиране и интернационализиране на висшето образование. Общият бюджет за 2023 г. в размер на 115,3 милиона евро ще допринесе например за професионализация в областта на математиката в Централна Африка; университетско образование по право, и по-специално в областта на равноправието и равнопоставеността, за уязвими групи в Латинска Америка; учебни програми за устойчива синя икономика в Южното Средиземноморие; и курсове за преобразуваща промяна в здравното образование в Югоизточна Азия.

Прочети още...

ЕК одобри мярка в размер на 16 млн. евро за разширяване на газохранилището в Чирен

11.08.23 1 2Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, българска мярка в размер на 16 млн. евро в подкрепа на разширяването на газохранилището на „Булгартрансгаз“ в Чирен.

„Булгартрансгаз“ ще инвестира около 285 млн. евро за разширяване на капацитета на газохранилището в Чирен, което е единственото съоръжение за съхранение на природен газ в България. Очаква се капацитетът за съхранение да нарасне от 550 млн. на 1 млрд. кубични метра. Ще бъде увеличен и капацитетът за изтегляне и подаване на природен газ в мрежата.

Прочети още...

Обявени са първите покани по програма STAGE в подкрепа на бизнеса за устойчив преход

10.08.23 1 2Отворени са първите две покани по програмата за Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE. На фокус са индустриалните компании с потенциал да се превърнат в “зелени лидери“ на европейската икономика, както и Консултанти по устойчиво развитие на бизнеса.

Поканите се финансират от ЕК и имат за цел да отговорят на екологичните предизвикателства за фирмите при прилагане на най-новото законодателство на ЕС – Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост (CSRD). Правилата влизат в сила след по-малко от 6 месеца и бизнесът трябва да предприеме необходимите действия.
В подкрепа на европейската “зелена“ амбиция програма STAGE обяви първата покана за производствени предприятия, с която призовава бизнеса да стане част от единствената по рода си екосистема за преход към декарбонизирана икономика.

Прочети още...

ЕК предлага правила за по-безопасни детски играчки

03.08.23 1 1Европейската комисия предложи Регламент относно безопасността на детските играчки, с който се актуализират изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят детските играчки, предлагани на европейския пазар.

Предложените правила ще повишат защитата на децата от вредни химикали и ще намалят опасните играчки, които все още се продават в ЕС, особено онлайн, като допълнително се уеднаквяват условията на конкуренция между тези, които се произвеждат в ЕС, и тези, които се внасят. С новия регламент ще бъде забранена употребата в детските играчки на химикалите, които засягат ендокринната и дихателната система или са токсични за конкретен орган.

Прочети още...

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1