logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Дейности на Европа Директно Бургас

EК предоставя насоки относно своята политика и практика за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер

26.10.22 11 1Европейската комисия публикува насоки, които имат за цел да улеснят заявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер чрез осигуряване на допълнителна прозрачност, предвидимост и достъпност за потенциалните кандидати за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

Програмата на Комисията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер дава възможност на дружествата да разкрият — поверително — участието си в картел и да сътрудничат на Комисията по време на разследване. Успял кандидат за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер или напълно ще избегне потенциално висока глоба, или глобата, която му се налага, ще бъде значително намалена.

Прочети още...

Проучване на „Евробарометър“: Европейците са сериозно обезпокоени за качеството на въздуха и призовават за по-решителни действия

26.10.22 9 1Според специално проучване „Евробарометър“, европейците са обезпокоени от последиците от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда. Повечето от анкетираните също така считат, че промишлеността, публичните органи и работодателите трябва да направят повече за подобряване на качеството на въздуха. Респондентите изразяват ясна подкрепа за международен или европейски подход за подобряване на качеството на въздуха, а голяма част от тези, които са чували за стандартите на ЕС за качество на въздуха, смятат, че те следва да бъдат засилени.

Прочети още...

Евродепутатите постигнаха споразумение за съживяване на европейските фондове за дългосрочни инвестиции

26.10.22 6 1Предварителното споразумение относно европейските дългосрочни инвестиционни фондове (ELTIF), постигнато в сряда, 19 октомври, има за цел да създаде подходящ регулаторен надзор и предпазни мерки за защита на инвеститорите и да ускори навлизането на ELTIF, също и от инвеститори на дребно. Това следва да насърчи финансирането на дългосрочни проекти като инфраструктурни проекти, недвижими имоти или МСП в целия ЕС.

Защита на инвеститорите и повече гъвкавост
Всички ELTIF, предлагани на пазара в ЕС, трябва да бъдат разрешени и съвместими с MIFID . Ще бъде необходим тест, за да се установи дали даден инвестиционен продукт е подходящ за инвеститори на дребно и ясни предупреждения, че това понякога е неликвидна дългосрочна инвестиция или колебания в стойността. Инвеститорът на дребно ще трябва изрично да се съгласи, когато инвестира в продукт, оценен като неподходящ. И накрая, членовете на ЕП подчертаха необходимостта от насърчаване на независимата финансова грамотност като ключ към превръщането на ELTIF в по-достъпни и популярни сред отделните инвеститори.

Прочети още...

Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България

26.10.22 7 1На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Законът ще урежда принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като официална валута в Република България.

Концепцията е съставена по приетия преди две години План за въвеждане на европейската валута. Единствената разлика между двата документа е, че в закона няма да е вписана датата 1 януари 2024 г., тъй като съществуват основателни съмнения, че тя може да не бъде спазена.
Как ще се превърнат цените от левове в евро, когато въведем общо европейската валута? Как ще се разплащаме в евро? Как физически ще заменим левчетата и до кога? Как ще получаваме заплати и пенсии, как се преизчисляват финансовите инструменти като акции, облигации? Как ще се предпазим от спекула с цените и ще има ли санкции за спекулантите? - Отговорите на всички тези въпроси ще бъдат дадени със закон за въвеждане на еврото.

Прочети още...

ЕП призовава Г20 за по-високи цели за борба с измененията на климата преди COP27

26.10.22 5 1 • ЕС трябва да покаже лидерство, като повиши целите си за намаляване на емисиите до 2030 г.
  • Нахлуването на Русия в Украйна подчертава колко неотложна е реформата на глобалната енергийна система
• Спазване на годишния ангажимент за финансиране на борбата с изменението на климата в размер на 100 млрд. щатски долара и начало на плащанията през 2022 г.
• ЕС е с най-голям принос във финансирането на борбата с изменението на климата за развиващите се страни
Парламентът призовава всички държави да поставят по-високи цели в областта на климата до 2030 г. преди COP27, за да ограничат глобалното затопляне в съответствие с Парижкото споразумение.

Прочети още...

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1