logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Дейности на Европа Директно Бургас

Трети национален семинар по програма Коперник на ЕС - 14/15.12.2022 г.

11.11.22 8 1Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) (Copernicus Academy), сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) и Клъстер за Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA) организират III Национален семинар по програма Коперник който ще се проведе онлайн в рамките на два дни – 14/15.12.2022 г.

За участие в събитието са поканени представители на държавни институции, местни администрации, научни и образователни институции, МСП и НПО, бизнес организации и заинтересовани страни.

Прочети още...

Онлайн обучителен семинар за използване на Access2Markets - портал на ЕК с търговска информация

11.11.22 6 1Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия организира следващия онлайн обучителен семинар Access2Markets на 29 ноември 2022 г. (вторник) от 10:00 до 12:00 часа българско време (09:00-11:00 CET). Събитието ще се проведе през платформата Webex на английски език (без превод на български).

Обучението ще включва задълбочено представяне и обяснение на Access2Markets, неговите секции за импорт и експорт, бариери, Single Entry Point, статистики, инструмент ROSA за самооценка на правилата за произход, инструмент My Trade Assistant за доставки, My Trade Assistant за услуги и инвестиции, и сесия въпроси и отговори.

Прочети още...

Продоволствена сигурност: Комисията разглежда въпроса за наличието и финансовата достъпност на торовете в ЕС и в световен мащаб

11.11.22 4 1Торовете играят важна роля за постигане на продоволствена сигурност. Тяхното производство и стойността им зависят до голяма степен от природния газ. Вследствие на руското нашествие в Украйна глобална криза в сектора на минералните торове и енергията е надвиснала понастоящем над световната продоволствена сигурност и цените на храните. В този контекст Европейската комисия представи съобщение относно гарантирането на наличността и финансовата достъпност на торовете. В съобщението се представят широк набор от действия и насоки за справяне с предизвикателствата, пред които понастоящем са изправени земеделските стопани и промишлеността в ЕС, както и развиващите се страни. Също така, в духа на приетото през март 2022 г. съобщение относно гарантирането на продоволствената сигурност, на стратегията „От фермата до трапезата“ и на плана REPowerEU, се разглежда и необходимостта от укрепване на цялостната издръжливост и устойчивост на европейските продоволствени системи в средносрочен и дългосрочен план.

Прочети още...

Чуждестранни субсидии: Парламентът гласува мерки за защита на пазара в ЕС

11.11.22 5 1Европейският съюз има отворена икономика, но трябва да се защити от изкривяващия ефект на чуждестранни субсидии 

Все повече компании по света получават публично финансиране, особено във връзка с растящата роля на Китай в глобалната икономика.
Получаването на подкрепа с публични средства дава сериозно предимство спрямо конкурентите, които нямат подобен източник на финансиране, и може да осигури необходимата финансова инжекция за поглъщане на друга компания или да помогне за спечелването на обществена поръчка.
Това на практика води до изкривявания на единния пазар в ЕС в полза на някои фирми. Европейският съюз има правила, ограничаващи държавната помощ от страни в ЕС, но за да има равни условия на пазара, трябва да има регулации и за компании, които получават средства от други страни.

Прочети още...

Комисията инвестира 3 милиарда евро в иновативни проекти за чисти технологии в изпълнение на плана REPowerEU и за ускоряване на зеления преход на Европа

11.11.22 3 1Европейската комисия публикува третата покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на фонда за иновации на ЕС. С бюджет, удвоен до 3 милиарда евро благодарение на увеличените приходи от тръжната продажба на квоти по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), тази публикувана през 2022 г. покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти ще ускори внедряването на промишлени решения за декарбонизация на Европа. Със своя специален акцент върху приоритетите на плана REPowerEU поканата ще предостави допълнителна подкрепа за прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива.

Прочети още...

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1