logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Дейности на Европа Директно Бургас

Европейската комисия предлага нови правила за подобряване на качеството на въздуха и водите

28.10.22 1 1Европейската комисия предлага по-строги правила относно замърсителите на атмосферния въздух, повърхностните и подземните води и пречистването на градските отпадъчни води. Чистият въздух и вода са от съществено значение за здравето на хората и екосистемите. Само замърсяването на въздуха означава, че близо 300 000 европейци умират преждевременно всяка година, а предложените нови правила ще доведат до намаляване на броя на случаите на преждевременна смърт, дължащи се на фини прахови частици (ПЧ2.5), с над 75 % за десет години. Всички нови правила осигуряват ясна възвръщаемост на инвестициите благодарение на ползите в здравеопазването, икономиите на енергия, производството на храни, промишлеността и биологичното разнообразие. Като извлича поуки от действащото законодателство, Комисията предлага едновременно да се намалят допустимите нива на замърсители и да се подобри прилагането, за да се гарантира, че целите за намаляване на замърсяването се постигат по-често на практика.

Прочети още...

„Подготвени за цел 55“: Съветът постига споразумение по по-строги правила за енергийните характеристики на сградите

26.10.22 12 1Съветът на ЕС постигна споразумение (общ подход) по предложение за преразглеждане на Директивата относно енергийните характеристики на сградите. Основните цели на преразглеждането са от 2030 г. всички нови сгради да бъдат сгради с нулеви емисии, а до 2050 г. съществуващите сгради да се преобразуват в сгради с нулеви емисии.

По отношение на новите сгради Сетът постигна съгласие, че:
• от 2028 г. нататък новите сгради, притежавани от публични органи, ще бъдат сгради с нулеви емисии
• от 2030 г. нататък всички нови сгради ще бъдат с нулеви емисии
За някои сгради ще са възможни изключения, например исторически сгради, храмове и сгради, използвани за целите на отбраната.

Прочети още...

Проучване на „Евробарометър“: Европейците са сериозно обезпокоени за качеството на въздуха и призовават за по-решителни действия

26.10.22 9 1Според специално проучване „Евробарометър“, европейците са обезпокоени от последиците от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда. Повечето от анкетираните също така считат, че промишлеността, публичните органи и работодателите трябва да направят повече за подобряване на качеството на въздуха. Респондентите изразяват ясна подкрепа за международен или европейски подход за подобряване на качеството на въздуха, а голяма част от тези, които са чували за стандартите на ЕС за качество на въздуха, смятат, че те следва да бъдат засилени.

Прочети още...

EК предоставя насоки относно своята политика и практика за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер

26.10.22 11 1Европейската комисия публикува насоки, които имат за цел да улеснят заявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер чрез осигуряване на допълнителна прозрачност, предвидимост и достъпност за потенциалните кандидати за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

Програмата на Комисията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер дава възможност на дружествата да разкрият — поверително — участието си в картел и да сътрудничат на Комисията по време на разследване. Успял кандидат за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер или напълно ще избегне потенциално висока глоба, или глобата, която му се налага, ще бъде значително намалена.

Прочети още...

Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България

26.10.22 7 1На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Законът ще урежда принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като официална валута в Република България.

Концепцията е съставена по приетия преди две години План за въвеждане на европейската валута. Единствената разлика между двата документа е, че в закона няма да е вписана датата 1 януари 2024 г., тъй като съществуват основателни съмнения, че тя може да не бъде спазена.
Как ще се превърнат цените от левове в евро, когато въведем общо европейската валута? Как ще се разплащаме в евро? Как физически ще заменим левчетата и до кога? Как ще получаваме заплати и пенсии, как се преизчисляват финансовите инструменти като акции, облигации? Как ще се предпазим от спекула с цените и ще има ли санкции за спекулантите? - Отговорите на всички тези въпроси ще бъдат дадени със закон за въвеждане на еврото.

Прочети още...

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1