logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Дейности на Европа Директно Бургас

Съветът на ЕС прие официално спешни мерки за намаляване на цените на енергията

12.10.22 4 1На 6 октомври държавите – членки на ЕС, приеха официално регламент на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.
Регламентът въвежда общи мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за събиране и преразпределяне на свръхприходите от енергийния сектор към домакинствата и малките и средните предприятия.
Приемането на регламента чрез писмена процедура е в резултат на политическото споразумение, постигнато от министрите на енергетиката от ЕС на извънредното заседание на Съвета по енергетика от 30 септември 2022 г.
Намаляване на търсенето на електроенергия
Регламентът на Съвета определя доброволна обща цел за намаляване с 10% на брутното потребление на електроенергия и задължителна цел за намаляване с 5% на потреблението на електроенергия през върховите часове.

Прочети още...

Програмата „Околна среда“ за България е одобрена

12.10.22 3 1Европейската комисия одобри Програма „Околна среда“, която предоставя над 1.82 милиарда евро за инвестиции в България. Тези средства ще допринесат за подобряване състоянието на водите, почвите, въздуха и биологичното разнообразие в България, както и за борба с рисковете от изменението на климата, като по този начин ще се подобри качеството на живот на гражданите и ще се положат стабилни основи за дългосрочен и устойчив растеж.
Основните мерки, определени в програмата, са съгласувани с целите на Европейския зелен пакт и прехода към неутралност по отношение на климата. Тези приоритети включват:

Прочети още...

Политиката на сближаване в България: първата инфраструктурна програма за периода 2021-2027 г. е одобрена

12.10.22 1 1Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. - Програмата „Транспортна свързаност“.

ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация. Сред другите приоритети са:

Прочети още...

Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

12.10.22 2 1Европейската комисия даде одобрение на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност над 1.49 милиарда евро.
Тя предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване  основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. Повече от 85 % от бюджета на ПКИП, или 1.28 милиарда евро, са предназначени единствено за малки и средни предприятия (МСП). Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и промишлена и цифрова трансформация. Сред другите приоритети са:

Прочети още...

Младежки дебат на тема „Твоята идея за една обща мисия – Европа“

03.10.22 1На 03.10.2022г. екипа на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Бургас проведе младежки дебат със студенти от Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас. Целта на срещата бе да провокира у участниците желанието да изложат своето виждане за бъдещето на Европа. Активното участие на младите хора в решенията и действията на местно и регионално равнище е крайно необходимо за изграждането на по-демократични и проспериращи общества. В кратка презентация бяха представени инициативите и програмите на Европейската година на младежта и възможностите, които се предоставят на младите хора за участие чрез активната гражданска позиция в процеса на вземане на решения, както и с ангажиране в дейности, които допринасят за изграждането на едно по-добро общество.

Прочети още...

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1