logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Права

Европейската година на гражданите 2013 е посветена на правата, произтичащи от гражданството на ЕС. През годината ще се насърчава диалога между всички равнища на управление, гражданското общество и бизнеса в рамките на прояви и конференции в цяла Европа с цел обсъждане на тези права и изграждане на визия за това как трябва да изглежда ЕС през 2020 г.
Защо Европейска година на гражданите?

Правата на гражданите на ЕС са определени в Договора за Европейския съюз и допълват правата според националното право. Ако хората са запознати с тези права и ги използват, това не само е от полза за тях като отделни личности, но и за ЕС като цяло – икономически и под формата на по-голяма гражданска подкрепа за европейския проект.
От „Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.“ на Европейската комисия става ясно, че гражданите на ЕС не се ползват изцяло от своите права, защото не са запознати с тях – особено с правото си да се преместват и пребивават свободно в други страни от Съюза.

През същата година Европейският парламент призова Европейската комисия да обяви 2013 г. за Европейска година на гражданството, за да се насърчи дебатът за гражданството на ЕС и да се информират гражданите на Съюза за техните права.

По време на Европейската година на гражданите 2013 вниманието ще бъде насочено към правата, които всички хора в Европейския съюз имат благодарение на статута си на граждани на Съюза. Ежедневно тези права са от полза за всички 500 милиона европейци, както и за европейската икономика.

Колкото по-добре гражданите на ЕС разбират правата си и колкото повече ги използват, толкова по-голяма ще е ползата за тях, както и за икономиката и обществото на ЕС.

Информираните граждани разбират, че съществуването на Европейския съюз е в техен интерес, и това ги мотивира да участват в демократичния живот в ЕС на всички равнища. Именно това е целта на Европейската година на гражданите 2013. Чрез нея ще се даде възможност на хората в целия Европейски съюз да:
• научат за правата и възможностите, които им дава гражданството на ЕС – особено за правото да живеят и работят навсякъде в ЕС;
• участват в дискусии относно пречките пред използването на тези права и да направят конкретни предложения за тяхното премахване;
• участват в граждански форуми, посветени на политиките на ЕС;
• се подготвят за изборите за Европейски парламент през 2014 г. и да участват в демократичния живот в ЕС.
Гражданството на ЕС не е просто празно понятие, а конкретен статут, от който произтичат редица права.

Граждански права в ЕС
Европейският съюз иска да сте запознати с правата, които имате като гражданин на ЕС, за да можете изцяло да се възползвате от тях в ежедневието си.

Правото на свободно придвижване и пребиваване в ЕС и на недискриминация въз основа на националност
Като гражданин на ЕС имате право да се придвижвате и пребивавате свободно в ЕС. За това има някои условия. Например при влизане в друга страна от ЕС може да поискат от вас да покажете документ за самоличност, а за да живеете в друга държава от Съюза повече от 3 месеца трябва да отговаряте на определени условия в зависимост от това дали работите, учите и пр.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_bg.htm

Правото да гласувате и да се кандидатирате в избори
Когато живеете в друга страна от ЕС, имате право да гласувате и да се кандидатирате в общинскии европейски избори в тази страна при същите условия като гражданите на въпросната страна.
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_bg.htm

Правото на петиция
Правото на петиция ви позволява да повдигате въпроси пред Европейския парламент или да изпращате жалби до него. Можете да помолите Парламента да обърне внимание на лична потребност или несправедливост, както и на въпрос от обществен интерес. Предметът на жалбата трябва да попада в сферата на дейност на ЕС и да ви засяга пряко.

Правото да подадете жалба до омбудсмана
Жалби, отнасящи се до лошо управление от институция или орган на ЕС, можете да подавате до омбудсмана.
Можете също така да се свържете директно с институциите или консултативните органи на ЕС и имате право да получите отговор на всеки от 23-те официални езика в Съюза.

Правото на консулска закрила за непредставени граждани на ЕС
Когато се намирате в държава извън ЕС и ви е необходима помощ, като гражданин на Съюза имате право на консулска закрила от посолство или консулство на друга държава от ЕС при същите условия като гражданите на тази държава.

Основни права
ЕС се основава на ценности като човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително на правата на хората от малцинствата.

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_bg.htm

Други трансгранични права

Достъп до социална сигурност
В рамките на ЕС плащате вноски за социално осигуряване само в една страна по едно и също време дори ако работите в повече от една страна. По принцип също така ще получавате обезщетения само от тази страна.
• като търсещ работа
• като работещ
• като пенсионер

Медицинска помощ в чужбина
Съгласно законодателството на ЕС можете да потърсите медицинска помощ в друга страна от Съюза и е възможно да имате право на възстановяване на разходите от вашата здравноосигурителна институция.
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_bg.htm

Учене в чужбина
Като гражданин на ЕС имате право да учите във всяка страна от ЕС при същите условия като нейните граждани.
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_bg.htm

Онлайн пазаруване
Когато пазарувате онлайн в Европа, вие сте защитен от правото на ЕС.
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_bg.htm

Права на пътниците
Ако имате проблеми при международно пътуване с влак, при полет от ЕС или при полет към него от страна извън Съюза с регистриран в ЕС превозвач, може да имате право да ви върнат парите и евентуално да ви платят обезщетение.
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/bg/index.html

По-евтини разговори по мобилни телефони
Когато използвате мобилния си телефон в друга страна от ЕС, съществуват определени максимални тарифи, които вашият мобилен оператор не може да надвишава.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-internet/roaming

Безопасна и сигурна енергия на поносими цени
Вече сте по-добре защитен като потребител и имате право да избирате най-добрите условия за доставка на газ и електроенергия благодарение на Европейския съюз.
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_bg.htm

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1