logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Евродепутатите постигнаха споразумение за съживяване на европейските фондове за дългосрочни инвестиции

26.10.22 6 1Предварителното споразумение относно европейските дългосрочни инвестиционни фондове (ELTIF), постигнато в сряда, 19 октомври, има за цел да създаде подходящ регулаторен надзор и предпазни мерки за защита на инвеститорите и да ускори навлизането на ELTIF, също и от инвеститори на дребно. Това следва да насърчи финансирането на дългосрочни проекти като инфраструктурни проекти, недвижими имоти или МСП в целия ЕС.

Защита на инвеститорите и повече гъвкавост
Всички ELTIF, предлагани на пазара в ЕС, трябва да бъдат разрешени и съвместими с MIFID . Ще бъде необходим тест, за да се установи дали даден инвестиционен продукт е подходящ за инвеститори на дребно и ясни предупреждения, че това понякога е неликвидна дългосрочна инвестиция или колебания в стойността. Инвеститорът на дребно ще трябва изрично да се съгласи, когато инвестира в продукт, оценен като неподходящ. И накрая, членовете на ЕП подчертаха необходимостта от насърчаване на независимата финансова грамотност като ключ към превръщането на ELTIF в по-достъпни и популярни сред отделните инвеститори.


За да насърчат по-оживен пазар, преговарящите се съгласиха с предложението на Парламента и заличиха минималния праг за индивидуалните реални активи, определен в регламента за ELTIF, за да се отърват от административната тежест и свързаните с това разходи; те също така разшириха възможността ELTIF да инвестират в котирани компании. И накрая, като признаха важната роля на финансовите технологии за насърчаване на дигиталните иновации и цялостната ефективност на финансовите пазари на Европейския съюз, членовете на ЕП гарантираха, че ELTIF могат да инвестират в такива компании в рамките на пет години от тяхното разрешение. 
Устойчиви проекти
Тъй като ще са необходими стотици милиарди евро допълнителни инвестиции за покриване на дългосрочния недостиг на финансиране в Европейския съюз и за постигане на целите за енергетиката и климата за 2030 г., евродепутатите гарантират, че регламентът се отнася до Европейската зелена сделка (заедно с „цифровия“ дневен ред за Европа“) като един от приоритетите, към които трябва да се насочат дългосрочните инвестиции. Освен това ELTIF ще могат да инвестират в европейски зелени облигации, емитирани съгласно стандартите на ЕС за зелени облигации, ако отговарят на изискванията на рамката на ELTIF относно характеристиките на емитирането и дългосрочния фокус.
Накрая преговарящите се съгласиха новите правила да се прилагат девет месеца след публикуването им в Официален вестник на ЕС.
Цитат
„Споразумението, постигнато между Европейския парламент и държавите-членки, несъмнено ще ускори навлизането на ELTIF в близко бъдеще. Компаниите от ЕС получават по-добър достъп до по-стабилно и разнообразно дългосрочно финансиране, докато инвеститорите са адекватно защитени от стабилни предпазни мерки“, каза Michiel Hoogeveen (ECR, Нидерландия), водещ евродепутат, преговарящ от името на Парламента относно регламента за ELTIF.
Следващи стъпки
Парламентът, Съветът и Комисията сега работят по техническите аспекти на текста. След това споразумението трябва да бъде одобрено от комисията по икономически и парични въпроси и парламента като цяло.

 

Източник Инфобизнес

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1