logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България

26.10.22 7 1На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Законът ще урежда принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като официална валута в Република България.

Концепцията е съставена по приетия преди две години План за въвеждане на европейската валута. Единствената разлика между двата документа е, че в закона няма да е вписана датата 1 януари 2024 г., тъй като съществуват основателни съмнения, че тя може да не бъде спазена.
Как ще се превърнат цените от левове в евро, когато въведем общо европейската валута? Как ще се разплащаме в евро? Как физически ще заменим левчетата и до кога? Как ще получаваме заплати и пенсии, как се преизчисляват финансовите инструменти като акции, облигации? Как ще се предпазим от спекула с цените и ще има ли санкции за спекулантите? - Отговорите на всички тези въпроси ще бъдат дадени със закон за въвеждане на еврото.


Изрично е записано, че курсът ще бъде фиксираният - 1,95583 лева за 1 евро. Законът ще предвиди, че няма да се допуска преизчисляване на суми само с части от него, а ще трябва да се използва изцяло фиксираният курс за обмен, т.е. с всичките пет знака след десетичната точка. Цените, които ще се изписват една година в левове и в евро ще се закръгляват до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая, ще предвиди законът.
Според концепцията, таксите и данъците към държавата следва да се закръгляват надолу, а плащанията на държавата към българските физически и юридически лица следва да се закръгляват нагоре. Според правилата, които той ще въведе в периода на двойно обращение на лев и евро , задълженията на търговците да връщат рестото на клиентите единствено в евро. Предвидено е едно единствено изключение: търговците няма да бъдат задължени да приемат от купувача повече от 50 броя монети в лева. От банкоматите ще се изтегля единствено евро след датата на въвеждане на еврото.
Той ще постанови още, че въвеждането на еврото няма да изменя или отменя действието на съществуващите договори- включително за кредити, депозити, както и финансови инструменти в лева или с препратки към лева ще продължат действието си. И ще въведе забрана стопанските субекти, вкл. кредитни институции, платежни институции, институции за електронни пари и други доставчици на финансови услуги да повишават цената на стоките или услугите за потребителите при въвеждане на еврото без основателна причина.
Графикът предвижда един месец след като Съветът на ЕС вземе решение, че отговаряме на всички условия и потвърди обменния курс, трябва да влезе в сила задължително обозначаване на цените едновременно в левове и евро. Това правило ще се прилага една година. Банките ще обменят една година левове срещу евро. Първите 6 месеца операцията ще бъде без такса. БНБ ще обменя левовете без ограничение в срока и без такса.
С очакваните промени в закона може да бъдат въведени глоби и от 10 000 лева за опити за спекула с цените и закръглянето им нагоре заради еврото. Контролът ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите и Министерството на икономиката. Досегашната практика на държави, въвели еврото, показва, че опитите за вдигане на цени чрез закръгляне издържат едва няколко седмици.
Според изследвания и анализи, към края на първия месец се очаква поскъпването, причинено от замяната на лева с евро, да спадне под 1%, а към края на първата година да е под 0,5%.

Добави коментар

 

 Източник Инфобизнес

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1